fbpx

Uslovi korišćenja

Na ovoj stranici možete da se informišete  o uslovima pod kojima možete koristiti usluge UndiWeb-a.

 

Uslovi korišćenja

UndiWeb tim počinje sa radom na projektu, nakon što klijent potvrdi i pristane na uslove korišćenja, kao i da „zeleno svetlo“ za start projekta putem e-maila. DEMO Web sajtovi se postavljaju na domenu UndiWeb-a (eng. work server) a  nakon što klijent potvrdi da sajt ispunjava dogovorene zahteve, isti će biti prebačen na server klijetna.

Dodatne usluge se dodatno naplaćuju, a na osnovu utrošenih radnih sati. Ukoliko su klijentu potrebne dodatne usluge, te će usluge biti dodate na klijentov račun u konsultaciji sa njim.

UndiWeb tim se trudi da naše usluge budu 100% zadovoljavajuće. Ne prestajemo da radimo dok naši klijenti nisu u potpunosti zadovoljni rešenjem koje ponudimo. Ipak, UndiWeb tim  ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran da zadovolji nerazumna očekivanja ili zahteve klijenta. UndiWeb tim  ima pravo da odluči da li je zahtev nerazuman ili ulazi u okvir usluge za klijenta. Usluge ili delovi usluga koji su odobreni od strane klijenta smatraju se uslugama sa kojima je klijent u potpunosti zadovoljan. Svaki dodatni posao na ovim uslugama biće dodatno fakturisan.

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, svi projekti se smatraju gotovim nakon perioda od jedne godine.

 

Izrada sajtova i web dizajn UndiWeb tima.

UndiWeb tim nema nikakvu odgovornost za sadržaj web sajtova koje izrađuje/dizajnira ili hostuje. UndiWeb tim nema kontrolu nad informacijama, materijalima ili proizvodima koji se prikazuju na tim web sajtovima. UndiWeb tim nije konsultant svojim klijentima, a klijenti su u potpunosti odgovorni za sav sadržaj na njihovim web sajtovima.

Zbog prirode web dizajna i programerskog posla, izgled web sajtova može varirati na različitim uređajima. Rezolucija ekrana, operativni sistem i pregledač veb sadržaja (eng. web browser) neki su od uzroka zbog kojih web sajt može izgledati drugačije. Klijent mora znati za ovakve moguće varijacije i UndiWeb tim neće biti odgovoran za njih osim za standarde responzivnog dizajna, ukoliko su dogovoreni.

 

Kašnjenje sa projektom

Kašnjenje projekta može nastati u slučajevima kada:

 

  • klijent zahteva dodatne izmene u dizajnu, strukturi ili sadržaju projekta,
  • klijent kupuje dodatnu uslugu vezanu za projekat,
  • postoji zastoj u primanju materijala od klijenta,
  • vremenski okvir za izradu projekta je približna procena i podložan je izmenama od strane UndiWeb tima.