fbpx

Uslovi korišćenja

Na ovoj stranici možete da se informišete  o uslovima pod kojima možete koristiti usluge UndiWeb-a.

 

Uslovi korišćenja

1. UVOD

U daljem tekstu su definisani uslovi saradnje između MARKO MARKOVIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE UNDIWEB ČAČAK i korisnika usluga naše fimre, posetioca web sajta i drugih koji žele da pristupe usluzi ili da je koriste.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja:

(“Uslovi”, “Uslovi korišćenja”) pre korišćenja sajta www.undiweb.net (“Usluga”) kojim upravlja MARKO MARKOVIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE UNDIWEB ČAČAK (“mi”, “nas” ili “naše”, “UndiWeb”).

2. KORIŠĆENJE USLUGA I PRISTUP VEB LOKACIJI

PRISTUPANJEM I KORIŠĆENJEM VEB SAJTA WWW.UNDIWEB.NET, ILI KORISTEĆI BILO KOJU USLUGU KOJU NUDIMO, PRISTAJETE NA POŠTOVANJE I PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA KOJI SU OPISANI U NASTAVKU. UKOLIKO SE NE SLAŽETE SA OVIM ODREDBAMA I USLOVIMA KORIŠĆENJA, MOLIMO VAS DA SE SUZDRŽITE OD KORIŠĆENJA VEB SAJTA NAŠE FIMRE ILI NAŠIH USLUGA.

3. OPŠTE ODREDBE

Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo firme MARKO MARKOVIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE UNDIWEB ČAČAK i kao takvi predstavljaju ugovor između MARKO MARKOVIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE UNDIWEB ČAČAK, registrovan u Republici Srbiji sa matičnim brojem 65363224 i poreskim brojem 111369135, i korisnika naših usluga, posetioca sajta i svih onih koji žele da pristupe usluzi UndiWeb-a.

Ovim ugovorom se utvrđuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta kompanije i naših usluga.

4. PRIHVATANJE PONUDE

Pre bilo kakvih radova i otpočinjanja projekta u vaše ime, potrebno je odobrenje za nastavak, odnosno da ste saglasni da se krene sa projektom. Plaćanje vašeg depozita (avansa) će se smatrati vašim ovlašćenjem za nastavak, ako se u ovoj fazi zatraže sredstva. Ako ne, takvo odobrenje mora biti dato u pisanoj formi – putem e-maila ili pismom. Nijedan projekat neće otpočeti dok ne dobijemo odobrenje.

5. GARANCIJA I VLASNIŠTVO

Svaki izrađen veb sajt od strane nas, a za klijenta, ima garanciju 30 dana. Nakon ovog perioda, i zato što je našim klijentima omogućen potpuni pristup svim datotekama sajta, ne možemo prihvatiti odgovornost ukoliko je veb sajt hakovan, oboren ili nefunkcionalan, jer mi više nemamo potpunu kontrolu nad načinom na koji se veb sajt koristi.

Softveri uz pomoć kojih se koristi veb sajt i koji su povezani sa veb sajtom, kao što su WordPress ili WordPress dodaci postaju vaše vlasništvo i vaša je odgovornost da obezbedite da se takav softver ažurira pravovremeno, kako bi se osigurao kontinuirani rad veb sajta. Kao dodatnu uslugu, mi nudimo pakete za održavanje sajta koji pokrivaju ažuriranje softvera.

Vlasništvo nad projektom, kodom i dizajnom pripada klijentu, koji je ujedno i odgovoran za sve informacije koje se nalaze na sajtu.

UndiWeb zadržava prava jedino na potpis u dnu sajta kao izvođač projekta i autor.

6. PLAĆANJE I DEPOZIT

Pre bilo kakvih aktivnosti neophodno je izvršiti avansnu uplatu, koja je ujedno i mera obezbeđenja kako za ljudske, tako i za tehničke resurse UndiWeb-a. Avansna uplata iznosi 30% od ukupne cene projekta, osim ukoliko ponudom nije definisan manji ili veći procenat avansne uplate u zavisnosti od veličine i tipa projekta. Mi ćemo iskoristiti naše zakonsko pravo da tražimo kamatu u skladu sa privrednim pravom, ukoliko klijent nije isplatio dugovanja ili ukoliko je probio rok za plaćanje (navedenu valutu plaćanja).

Uplata avansa (depozita) će se uzeti kao vaša namera da nastavite saradnju do završetka projekta za koji smo angažovani i obavezuje vas da izvršite punu uplatu kada se projekat završi.

7. KAŠNJENJE SA PROJEKTOM

Kašnjenje projekta može nastati u slučajevima kada:

  • klijent zahteva dodatne izmene u dizajnu, strukturi ili sadržaju projekta,
  • klijent kupuje dodatnu uslugu vezanu za projekat,
  • postoji zastoj u primanju materijala od klijenta,
  • vremenski okvir za izradu projekta je približna procena i podložan je izmenama od strane UndiWeb tima.

7.1 ODUSTAJANJE OD PROJEKTA

UndiWeb tim se trudi da naše usluge budu 100% zadovoljavajuće. Ne prestajemo da radimo dok naši klijenti nisu u potpunosti zadovoljni rešenjem koje ponudimo. Ipak, UndiWeb tim ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran da zadovolji nerazumna očekivanja ili zahteve klijenta. UndiWeb tim ima pravo da odluči da li je zahtev nerazuman ili ulazi u okvir usluge za klijenta. Usluge ili delovi usluga koji su odobreni od strane klijenta smatraju se uslugama sa kojima je klijent u potpunosti zadovoljan. Svaki dodatni posao na ovim uslugama biće dodatno fakturisan.

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, svi projekti se smatraju gotovim nakon perioda od jedne godine.

 

8. POVERLJIVE INFORMACIJE

UndiWeb ne želi preko svog veb sajta da dobija poverljive informacije, te da bi se one klasifikovale kao poverljive neophodno je potpisati ugovor o poverljivosti u kom će biti sve jasno definisano. UndiWeb će svakoj osobi pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, prava na privatnost, imovinu i intelektualnu svojinu.

9. KORIŠĆENJE NAŠEG SAJTA I ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Ne postoji nikakva naplata za pristup sajtu, osim ukoliko postoji vaša obaveza da platite cenu komunikacione veze (Interneta) koju ste koristili da biste posetili sajt. Pristupate veb sajtu na sopstvenu odgovornost. Naše usluge su namenjene isključivo punoletnim osobama. Vaš pristup sajtu može biti onemogućen, ograničen ili ukinut bilo kada ukoliko se primeti zloupotreba sajta sa vaše strane na bilo koji način. Ne možemo garantovati da će stranica biti prikazivana bez grešaka i da će data-centar uvek obezbediti raspoloživost iste. Sadržaj na veb sajtu se može promeniti bez prethodne najave.

UndiWeb neće biti ni na koji način odgovoran za bilo kakvu netačnost ili grešku u vezi sa informacijama i materijalima koji su pronađeni i objavljeni. Neovlašćena upotreba veb sajta, narušavanje bezbednosti, zloupotreba pristupnih podataka može dovesti do potraživanja štete i-/ ili će biti krivično delo kažnjivo prema važećem krivičnom zakonu.

10. AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNA SVOJINA

Nije dozvoljeno kopiranje i zloupotreba informacija na našem veb sajtu, kao ni materijala sa istog. Ne smete da reprodukujete ili distribuirate na bilo koji način informacije preuzete sa veb-sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, video, kod i-/ ili softver bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Ukoliko postoji dugme za deljenje sadržaja, moguće je izričito na taj način deliti sadržaj.

11. IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA I KONTAKT

UndiWeb može izmeniti uslove korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Za sva pitanja ili nedoumice kontaktirajte nas na info@undiweb.net.

Ovaj sajt koristi kolačiće. Kolačići se koriste za analizu i unapređenje korisničkog iskustva i pomažu nam da se ova veb lokacija poboljša.